Carnestoltes i competències personals
Carnestoltes, eina per treballar competències personals
22 febrer, 2020
Adjudicació SAD de Terrassa - Servei Atenció Domiciliària
Accent Social obté la millor nota en l’informe tècnic de l’adjudicació del SAD de Terrassa
28 febrer, 2020
Carnestoltes i competències personals
Carnestoltes, eina per treballar competències personals
22 febrer, 2020
Adjudicació SAD de Terrassa - Servei Atenció Domiciliària
Accent Social obté la millor nota en l’informe tècnic de l’adjudicació del SAD de Terrassa
28 febrer, 2020

Amb motiu de la celebració del Dia de la Psicologia a Espanya, a Accent Social hem volgut apropar i posar en valor la feina que fa l’equip de psicòlegs dels nostres centres.

Ho fem a través de l’experiència d’en Christopher Yeste, psicòleg de la Residència Josep Miracle de Barcelona.

Yeste és psicòleg especialista en neuropsicologia, camp de la psicologia que estudia, investiga, avalua i tracta malalties que troben la seva base en disfuncions i lesions del sistema nerviós. Porta poc més de 4 mesos a l’Equipament per a Gent Gran Josep Miracle i assegura que l’escolta activa, l’empatia, la capacitat d’observació i anàlisi són les competències que millor representen la seva feina a la residència. Christopher Yeste ens explica la seva experiència.


Per què vas decidir dedicar-te a la psicologia en l’àmbit de la gent gran?

-Fa un temps vaig estar al servei de neuropsicologia de l’Hospital Moisès Broggi, on vaig tenir la sort de viure l’experiència de treballar amb tota mena de malalties neurodegeneratives i deterioraments cognitius en un públic d’avançada edat. Això em va despertar l’interès en aquest àmbit, ja que vaig percebre que moltes d’aquestes malalties es donen quasi sempre en la gent gran.

A més, tinc la sensació personal que són un públic que, més enllà de l’adherència terapèutica que puguin tenir, es mostren sincers i transparents a l’hora de ser avaluats o en el moment de treballar en algun programa d’intervenció, la qual cosa ajuda a tenir un feedback constant per poder millorar i créixer com a professional.


Quines són les teves funcions com a psicòleg de l’Equipament Josep Miracle?

A l’Equipament Josep Miracle una de les meves funcions és l’avaluació de les persones residents, en el moment de la seva incorporació a la residència però també de forma periòdica. Faig un seguiment, cada sis mesos, a les persones usuàries per poder observar si s’està produint algun tipus de deteriorament cognitiu o si aconseguim mantenir un envelliment normal en la persona resident.

A més, en relació amb la funció anterior, m’encarrego d’establir i dur a terme programes d’intervenció individuals ajustats a les necessitats de cada persona, de la mateixa manera que d’oferir suport als familiars que ho puguin necessitar.

A escala d’equip, realitzem constants reunions interdisciplinàries per tal de tenir un intercanvi d’informació permanent entre professionals i establir una bona comunicació que permeti que la vida de les persones sigui el més fàcil i còmode possible.

També realitzem activitats grupals, conjuntament amb les altres àrees de l’equip tècnic i els professionals de la vida quotidiana, que estan destinades a la millora i manteniment de la independència i les funcions cognitives de les persones.

En el cas de trastorns de conducta específics de les persones usuàries de la residència, s’estableixen uns protocols i pautes d’actuació que es posen en comú amb la resta de professionals de l’equipament.


Quines tasques duus a terme en quant a l’atenció centrada a la persona (ACP)?

La tasca principal i conjunta de tots els professionals és la de conèixer la història de vida, les preferències i costums de les persones usuàries, escoltant i tenint en compte les seves necessitats, per tal d’adaptar la nostra feina al seu dia a dia i que puguin continuar la seva vida dins de l’equipament amb un projecte vital actiu.

De manera individual, m’encarrego d’establir plans de tractament en cas que siguin necessaris i, sobretot, de vetllar pel benestar emocional de les persones. En el cas de noves incorporacions, es duu a terme una avaluació i suport en l’adaptació a l’equipament.


Què ha aportat de nou l’ACP a les residències?

Crec que és un model que marca un abans i un després, amb canvis significatius, atès que es prioritzen les preferències de les persones, els seus costums, els seus gustos, les seves necessitats, etc. Això, a més a més, afavoreix al treball en equip dels professionals del centre, que hem de compartir tasques i col·laborar per tal d’adaptar el centre el màxim possible a la persona i no a l’inrevés.


Hi ha alguna iniciativa innovadora o metodologia que hagis aplicat o que t’agradaria aplicar que suposés un canvi?

La gent gran és un dels grups d’edat més afectats per l’anomenada bretxa digital, la desigualtat provocada per l’arribada de la societat de la informació, l’accés a internet i a les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Per això, des de l’equipament Josep Miracle, estem implementant un programa d’entrenament cognitiu que s’encarrega de treballar diferents funcions com la memòria, l’atenció, el càlcul, el llenguatge i la capacitat visuoespacial interactuant amb apps a través de tauletes electròniques.

Amb aquestes activitats, a més de realitzar els exercicis destinats al manteniment cognitiu, trenquem la barrera entre la tecnologia i la gent gran, promovent que siguin conscients de com avança la societat i demostrant que l’equipament no es queda enrere.

Des d’Accent Social volem ressaltar la feina de tots els professionals de l’àmbit de la psicologia que, amb un tracte proper, treballen sota la premissa de centrar l’atenció en la persona. L’empatia i la visió integradora amb les que afronten les persones psicòlogues dels nostres equipaments, cada interacció amb les persones usuàries, ens enorgulleix profundament, avui i tots els dies.

Per últim, agrair la predisposició d’en Christopher Yeste, psicòleg de la residència Josep Miracle, per apropar-nos a aquesta professió.

 

Estem implementant un programa d’entrenament cognitiu que s’encarrega de treballar diferents funcions com la memòria, l’atenció, el càlcul, el llenguatge i la capacitat visuoespacial interactuant amb apps a través de tauletes electròniques.