Pla d'igualtat

Accent Social som una organització compromesa amb la igualtat efectiva de dones i homes. Per això hem desenvolupat el nostre Pla d'Igualtat, el marc on s'estableix el nostre compromís i les línies operatives que ens permetran avançar en matèria d'igualtat de gènere.

El Pla d'Igualtat és un conjunt ordenat de mesures que serveixen per assolir la igualtat de tracte i d'oportunitats a l'organització, assegurant l'absència de qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe.

Podeu descarregar el tríptic explicatiu a continuació.

Tríptic del pla d'igualtat d'Accent Social

Tríptic del pla d'igualtat d'Accent Social


Protocol en casos d'assetjament sexual

El compromís d'Accent Social amb la lluita contra l'assetjament sexual i per raó de sexe ens ha portat a l'elaboració del següent protocol d'actuació.

Guia protocol contra l'assetjament sexual

Guia protocol contra l'assetjament sexual


Protocol contra l'assetjament sexual i per raó de sexe

Protocol contra l'assetjament sexual i per raó de sexeEntrevista a Mar Gaya, experta en plans d'igualtat

Podeu descarregar-la fent clic sobre la imatge.

Mar Gaya experta plans igualtat