Pla d'igualtat

Accent Social som una organització compromesa amb la igualtat efectiva de dones i homes. Per això hem desenvolupat el nostre II Pla d'Igualtat, el marc on s'estableix el nostre compromís i les línies operatives que ens permetran avançar en matèria d'igualtat de gènere.

El Pla d'Igualtat és un conjunt ordenat de mesures que serveixen per assolir la igualtat de tracte i d'oportunitats a l'organització, assegurant l'absència de qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe.


Existència de protocols

Disposem d'un protocol d'actuació en cas d’assetjament laboral i d'un protocol d'actuació en casos d’assetjament sexual i per raó de gènere.

Si són del vostre interès, o bé heu de notificar una incidència al Departament d'Igualtat, podeu fer-ho a través de canalprotocol@accent-social.cat , o també podeu accedir via software de gestió d'incidències: EthicsPoint -Plataforma Navex-, mitjançant el codi QR següent.

Codi QR per protocols igualtat