Innovant amb tu

A Accent Social la innovació forma part de la nostra filosofia de treball i està sempre enfocada a millorar la qualitat de vida i la personalització dels serveis per satisfer les necessitats de les persones amb les que treballem.

Entenem la innovació com un procés global, que forma part del dia a dia de tots els nostres equips de col·laboradors.

Aquest afany innovador, complementat amb el recolçament a col·lectius i entitats de recerca, fa que Accent Social pugui mantenirse a la vanguarda de l’atenció centrada en les persones.

maletí
Innovació

Millorant el benestar amb innovació


Des d’Accent Social treballem contínuament per millorar el benestar de les persones, i ho fem a través de la innovació. Dintre de la nostra activitat diària, generem equips d’innovació que busquen millores des d’una vessant tant tècnica i metodològica com tecnològica. És aquesta combinació la que ens ajuda a gestionar cada cas que tractem d’una manera més propera i adaptant-nos a les necessitats particulars de cadascuna de les persones que atenem i els seus familiars.

A nivell metodològic: treballem orientats a la persona, col·locant la persona usuària en el centre de la nostra actuació, analitzant les seves necessitats reals, les seves inquietuds i els seus desitjos. Per aquest motiu dintre dels nostres equips treballem amb diversos perfils professionals per donar resposta individualitzada i coordinada a cada persona i els seu entorn cuidador.

Accent Social, com a entitat, col·labora amb universitats, instituts d’investigació, col·legis professionals, i entitats a nivell europeu per continuar dissenyant noves metodologies que garanteixin el benestar de les persones usuaris i des de un vessant col·laborat iva on les famílies, els equips de treballadors i les persones tenen un paper rellevant.

A nivell tecnològic: treballem i dissenyem aplicatius i APPs a través del nostre departament de sistemes d’informació que ens permeten poder avançar ràpidament en la recerca de solucions més especifiques i tecnològiques. Addicionalment, Accent Social fa recerques periòdiques per tal de conèixer les tecnologies més avançades a nivell mundial i avaluar la seva possible implantació en els entorns ens els que desenvolupa la seva activitat.