Valors

Icona-Accent-Social-1

Dignitat de les persones

El nostre eix fonamental gira entorn al tracte digne, el respecte i el compromís ètic.
Entenem la dignitat com un dret inherent a la persona que ha de ser protegit mitjançant l'apoderament i el reconeixement de la seva independència i autonomia.
Icona-Accent-Social-2

Compromís Social

El nostre projecte es fonamenta en la inclusió i la participació de la persona com a part activa de la societat. Treballem de manera sostenible amb l'entorn per sensibilitzar des del respecte a la diversitat i el tracte igualitari per la millora de la societat
Icona-Accent-Social-3

Proximitat

Som propers a tots els agents que formen part de la nostra activitat: persones usuàries, famílies, entorn i professionals. Conèixer la seva realitat i necessitats ens permet establir una atenció propera i de qualitat.
Icona-Accent-Social-4

Excel.lència

Entesa com la nostra fita. Una atenció eficaç i eficient dins un projecte de millora continua afavorint l'atenció centrada a la persona.
Icona-Accent-Social-5

Innovació

Crear i desenvolupar noves idees i projectes en diferents àrees socials, així como estar a l'avantguarda tecnològica, per donar resposta a les necessitats i preferències de les persones a les quals atenem i al seu entorn, canviant i millorant la seva qualitat de vida ara i en el futur.

Visió

Accent Social ha aconseguit consolidar i elevar la seva presència tant en l’àmbit de la gestió de recursos socials que ofereix l’administració pública a les persones, com en els serveis privats. Així mateix, s’ha incrementat la diversificació amb noves línies d’intervenció.

Comptem amb un equip de professionals experts i compromesos amb una metodologia de treball individualitzada i innovadora que acompanya a les persones en el seu dia a dia, promovent la participació i la integració en l’entorn i vetllant per la seva dignitat.

El nostre és un projecte innovador i referent en la implantació de l'AICP (atenció centrada en la persona). Volem continuar desenvolupant projectes on les persones i el seu entorn, els professionals i la societat participen de manera activa i en els quals Accent Social dona resposta a les seves necessitats des de la responsabilitat, el compromís, la proximitat i la dignitat. El nostre posicionament de marca s’ha consolidat a la societat per mitjà de la investigació sistemàtica del mercat, amb una clara orientació envers les entitats, organismes oficials i persones usuàries , explotant al màxim tots els canals de comunicació i especialment internet i les xarxes socials.

Missió

Accent Social es un projecte dedicat a acompanyar les persones al seu pla de vida, la missió del qual és atendre-les de forma preventiva, assistencial, socioeducativa i rehabilitadora.

Ho fem millorant el seu benestar i el seu entorn, promovent la seva participació i integració a la societat, gràcies a un equip interdisciplinari de professionals i una metodologia innovadora que respon a les necessitats i desitjos d’una forma personalitzada.