Habitatges amb serveis Accent Social


Habitatges amb serveis per a la gent gran

  • Més de 210 habitatges gestionats amb serveis d’atenció domiciliària
  • Més de 85 activitats dirigides a fomentar l’envelliment actiu i la vida de comunitària de la gent gran
  • Persones majors de 65 autònomes en situació de fragilitat