Avís Legal


DADES IDENTIFICATIVES:

En compliment del deure d'informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’ 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades:

L’empresa titular d’aquesta web és ACCENT SOCIAL, S.L., amb domicili social al Carrer Josep Ferrater i Mora, núm.2, codi postal 08019 de Barcelona, amb el C.I.F.: B66808213; constituïda per temps indefinit mitjançant escriptura autoritzada a Barcelona, pel Notari Don Juan Ignacio Castro-Girona Martínez, el dia 22 de juny de 2016, amb el número de protocol 1456, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al tom 45506, foli 52, full B 490.155, inscripció 1a. Correu electrònic de contacte info@accentsocial.cat.

USUARIS:

L'accés i / o ús del lloc web www.accent-social.cat atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s'aplicaran independentment de les condicions particulars que, si escau, regeixin la utilització del web o dels serveis vinculats al mateix. La prestació del servei del lloc web té caràcter gratuït.

Quan l'USUARI es registri i aporti dades personals per poder accedir a algun dels serveis específics, a la recollida i tractament de les dades personals dels USUARIS li és aplicable el que disposa l'epígraf sobre Seguretat i Protecció de dades de caràcter personal.

OBLIGACIONS DE L'USUARI:

El simple accés, navegació i ús del Web comporta i suposa l'acceptació per l'Usuari de l'Avís Legal vigent i publicat en cada moment.

El lloc web de Accent Social proporciona l'accés a multitud d'informació, serveis, programes o dades (des d'ara, "els continguts") a Internet pertanyents a Accent Social o als seus llicenciants als quals l'usuari pugui tenir accés.

L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya sobre la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa.

L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Accent Social ofereix a través de la seva pàgina web i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l'ordre públic; (Ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; (Iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de www.accent-social.cat, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats ; (Iv) intentar accedir i, si s'escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

Accent Social es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, Accent Social no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, missatges, o altres eines de participació, si s'escau.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

Accent Social per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines webs, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos ; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc ...).

L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Accent Social. L'accés, navegació, utilització, emmagatzematge i o descàrregues del contingut, per part de l'usuari al lloc web no li atorga cap dret de propietat sobre els mateixos.

En conseqüència, l'ús dels continguts del lloc web pel part de l'usuari serà per al seu ús privat i, sempre que, amb això no infringeixi el copyright o qualsevol altre dret de Accent Social. Aquesta autorització de còpia privada, no implica la concessió de llicència o dret d'explotació a favor de l'usuari.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT:

Accent Social ha adoptat totes les mesures necessàries, dins les seves possibilitats i de l'estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del lloc web i evitar l'existència i transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris.

L'Usuari ha de saber que les comunicacions a través de xarxes obertes estan exposades a una pluralitat d'amenaces que fa que no siguin segures. És responsabilitat de l'Usuari adoptar totes les mesures tècniques adequades per controlar raonablement aquestes amenaces i, entre elles, el tenir sistemes actualitzats de detecció de programari maliciós, com ara virus, troians, etc., així com tenir actualitzats els pegats de seguretat dels corresponents navegadors.

Accent Social no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ocasionar.

Accent Social no garanteix la falta disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del Lloc Web i / o dels seus serveis. No obstant això, posarà els seus millors esforços a procurar que el Lloc Web estigui accessible i en ple funcionament tot el temps.

ÚS DE COOKIES:

El lloc web de Accent Social utilitza cookies (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) per al correcte funcionament i visualització dels llocs web per part de l'usuari, així com la recollida d'estadístiques. Per a més informació accedeixi a la nostra Política de cookies.

ENLLAÇOS:

Els enllaços continguts en el nostre lloc web poden dirigir a continguts Web de tercers. L'objectiu d'aquests enllaços és únicament facilitar-li la recerca dels recursos que li puguin interessar a través d'Internet.

Accent Social no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre Accent Social i les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars els llocs on es trobin.

Els enllaços a les web de Accent Social hauran de respectar les següents condicions:

L'establiment de l'enllaç no suposarà cap tipus d'acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de Accent Social de la pàgina que realitza l'enllaç.

La pàgina web en la qual s'estableixi l'hiperenllaç no contindrà informacions amb continguts que siguin il·lícits, discriminatoris, contraris als principis ètics comunament acceptats o atemptin contra l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.

Accent Social pot sol·licitar que es retiri un enllaç a la seva web, sense necessitat d'al·legar cap causa. En aquest cas, la pàgina que hagi realitzat l'enllaç haurà de procedir a la seva immediata supressió, tan aviat com rebi la notificació de Accent Social.

No es responsabilitza de cap manera ni garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l'establiment de l'hiperenllaç puga oferir. L'usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se de l'accés a la pàgina web de l'hiperenllaç.

La pàgina web en la qual s'estableixi l'hiperenllaç no podrà contenir marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a Accent Social excepte aquells signes que formin part del mateix hiperenllaç.

GENERALITATS:

Accent Social perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda de llocs web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIONS DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA:

Accent Social, es reserva el dret d'efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, qualsevol modificació que consideri oportuna al seu lloc web Accent Social podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions coincideix amb el temps de la seva exposició, fins que siguin modificades total o parcialment, moment en el qual passaran a tenir vigència des del moment de la seva modificació i publicació en el lloc web.

Legislació aplicable i jurisdicció: La relació entre Accent Social i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Madrid.