Atenció a vulnerables


  • Centre de Dia, inclou el servei d’alimentació, servei mèdic i d’infermeria, servei d’higiene i de rober, punt de trobada i una àmplia programació d’activitats rehabilitadores, tallers terapèutics i d’inserció laboral.

  • Centre Residencial d'Atencions Bàsiques (CRAB), servei d’acolliment nocturn per persones en fase avançada i consolidada de desestructuració personal, amb dificultat per adherir-se a altres recursos i equipaments de la xarxa d’atenció a persones sense sostre.