Residències i Centres de dia


Residències

  • Més 49 persones formant equips interdisciplinaris que acompanyen a les persones usuàries en el seu projecte de vida.
  • Més de 170 persones usuàries que gaudeixen d’un servei proper i personalitzat.
  • Més 5 centres distribuïts arreu del territori català.