Història

L'entitat: Accent Social

Som una entitat local, lligada al territori català, que neix amb l’esperit de millorar la qualitat de vida de les persones del seu entorn, acompanyar-les en el seu procés vital amb la màxima atenció i flexibilitat vers les seves necessitats individuals, aplicant sempre la innovació al servei del benestar.

Treballem amb les administracions d’ens local, integrant-nos per tal d’oferir una col·laboració propera, una orientació total a la persona receptora del servei i a l’entitat promotora, i un desenvolupament continu de noves solucions per als reptes dels Serveis Socials.

infermera

2.695

Persones treballadores 2017
carpeta

10.500

Persones ateses 2017

Objectiu:

L’objectiu de la nostra entitat es oferir serveis socials de proximitat, aportant solucions innovadores i eficients, adaptant-les a les necessitats individuals de les persones, des d'un tracte digne i de respecte, tot emmarcat dintre del nostre compromís social.


Experiència:

Al llarg de la nostra història, des d’Accent Social hem donat servei a centenars de projectes de l’àmbit social a més de 75 municipis de Catalunya, tant en entorns rurals com a grans ciutats.

Aquesta experiència, juntament amb l’esperit d'aprenentatge continuat, ens permet com a entitat el desenvolupament continu de les metodologies i tecnologies més innovadores, dirigides sempre a donar resposta d’una manera individualitzada a les necessitats de cada persona.


Filosofia:

La filosofia de la nostra empresa es basa en l’atenció centrada en les persones, situant la persona usuària al centre del sistema i vetllant per la millora de la seva salut, qualitat de vida i benestar, respectant la seva dignitat i drets i garantint un acompanyament innovador que tingui en compte necessitats, preferències i que promogui la seva participació activa.