Compromís Social

Accent Social neix amb un alt compromís social que, a través d’una filosofia de treball de respecte per la diversitat, contribució a la millora de qualitat de vida de les persones, proximitat amb el territori, i implicació en activitats socials, participa de forma activa en contribuir a crear dia a dia una societat millor.

Accent Social amb la societat i les entitats del tercer sector:

Des d’Accent Social impulsem diverses practiques i activitats socialment responsables i orientades a col·laborar estretament amb entitats del Tercer Sector i amb la societat en general.

A Accent Social desenvolupem tota aquesta tasca a través del nostre Projecte Social girant entorn a 4 eixos:


Ocupabilitat

Dinamitzar la generació d'ocupació i afavorir les condicions laborals per el creixement professional dels treballadors

Integració

Fomentar la integració de les persones amb dificultats especials per accedir al món laboral com a mecanisme per promoure la seva inclusió social

Sensibilització

Donar visibilitat a la realitat dels col·lectius més vulnerables per aconseguir la implicació de la societat en afavorir la seva inclusió

Cura de persones

Desenvolupar iniciatives dirigides a la cura i atenció dels usuaris dels serveis, principalment gent gran i infants

Accent social amb els seus proveïdors socials:

Prioritzem la contractació i col·laboració amb empreses proveïdores de proximitat i amb entitats socials per tal de generar valor en les comunitats properes en aquells territoris on realitzem els nostres serveis.

Apunts, Ampans, Fundació Joia, Arep i Odiseny són algunes de les entitats amb les que Accent Social col·labora per tal de donar suport al creixement dels teixits socials.


Accent Social amb el seu equip professional:

Des d’Accent social impulsem polítiques de sensibilització social entre el nostre equip, i treballem per a que les persones que formen part de la companyia mantinguin i millorin la seva salut, el seu desenvolupament i la seva motivació.


Desenvolupament

Fomentem la formació i capacitació en aspectes clau i el desenvolupament de les competències dels nostres col.laboradors

Oportunitats

Garantim la igualtat d'oportunitats entre el nostre equip, ajudant a que tothom tingui oportunitats de progrés

Cura de persones

Desenvolupem iniciatives dirigides a la cura i atenció dels usuaris dels serveis, principalment a gent gran i infants

Conciliació

Facilitem la flexibilitat i la conciliació entre la vida personal, familiar i laboral dels professionals del nostre equip

Seguretat

Promovem la seguretat i la salut amb un sistema de gestió certificat de Prevenció de Riscos Laborals (OSHAS 18001)

Accent Social amb la gestió Responsable del Medi Ambient:

La responsabilitat d'Accent Social amb el medi ambient és un dels pilars en el nostre compromís per contribuir a una millor societat. Això es materialitza amb la implantació d'un sistema de gestió integral d'acord a la norma ISO 14001:2015, que es revisa periòdicament.