Servei d'Atenció domiciliària Accent Social (SAD)


Servei d'atenció domiciliària (SAD)

  • Més de 14.500 persones ateses
  • Persones en situació de dependència
  • Persones i famílies en risc d'exclusió social
  • Persones i famílies en situació de fragilitat