Psicomotricitat als Habitatges amb Serveis per Gent Gran Pere IV
Psicomotricitat als Habitatges amb Serveis per a Gent Gran de Pere IV
19 octubre, 2020
Grups de supervisió als serveis socials
La supervisió en els serveis d’atenció a les persones
31 octubre, 2020
Psicomotricitat als Habitatges amb Serveis per Gent Gran Pere IV
Psicomotricitat als Habitatges amb Serveis per a Gent Gran de Pere IV
19 octubre, 2020
Grups de supervisió als serveis socials
La supervisió en els serveis d’atenció a les persones
31 octubre, 2020
La majoria de persones que atenem a Accent Social són majors de 65 anys. Totes elles centren la nostra atenció diària i sempre treballem perquè tinguin un envelliment actiu, digne i segur.

Creiem fermament en les capacitats de les persones grans. A tots els nostres serveis promovem l’envelliment actiu, tot acompanyant les persones en la consecució dels seus projectes i objectius. Perseguim trencar amb els prejudicis que sovint envolten la vellesa, eliminar la discriminació per raó  d’edat, i aconseguir que totes les persones usuàries d’Accent Social gaudeixin d’una vida digna, de qualitat i benestar.

A principis d'octubre, celebràvem el Dia Internacional de la Gent Gran, on vam donar veu a les i els veritables protagonistes dels nostres serveis, i transmetre una imatge positiva de l’envelliment.Elles són algunes de les persones a les que acompanyem des d'Accent Social. Els seus testimonis ens porten a reflexionar sobre l’envelliment i en les múltiples maneres d’afrontar la vellesa. Per totes elles posem accent cada dia en el respecte i la dignitat de les persones grans.