Dolor crònic i apoderament personal en persones grans
Acompanyament personalitzat, essencial per a persones amb dolor crònic
26 octubre, 2021
Habitatges amb serveis per a gent gran i envelliment actiu
Habitatges amb serveis per un envelliment actiu i saludable
5 novembre, 2021
Dolor crònic i apoderament personal en persones grans
Acompanyament personalitzat, essencial per a persones amb dolor crònic
26 octubre, 2021
Habitatges amb serveis per a gent gran i envelliment actiu
Habitatges amb serveis per un envelliment actiu i saludable
5 novembre, 2021
Mostrar tot

Accent Social aposta per un nou model de supervisió de la qualitat dels serveis d’atenció a persones

Accent Social aposta per un nou model de supervisió de la qualitat dels serveis d’atenció a les persones, al VIII Congrés Internacional de la Dependència i la Qualitat de Vida

Després de consolidar-se com una cita tècnico-científica de referència internacional en l’àmbit de la dependència i de la qualitat de vida de la gent gran en el terreny de la integració de serveis socials i sanitaris, el Congrés Internacional de la Dependència i la Qualitat de Vida, organitzat per la Fundación Edad&Vida, ha pogut celebrar la vuitena edició de la mà de congressistes i professionals del sector.

En aquest context, l’entitat orientada a millorar la qualitat de vida de les persones, Accent Social, ha promogut una de les sessions paral·leles per debatre sobre les millores que necessita el nostre model actual de supervisió de la qualitat, eficiència i acreditació de serveis d’atenció a les persones.

En el transcurs de la trobada, a més, s’ha recordat la importància d’atendre les necessitats de les persones que, pel fet de trobar-se en una situació de vulnerabilitat especial, requereixen assistència de qualitat per desenvolupar les noves activitats essencials de la vida diària.

El Congrés, celebrat entre el 20 i el 21 d’octubre de manera virtual, ha constat de quatre mòduls centrats a:

  1. L’atenció integrada als centres de cura intermitjos
  2. La resposta de les reticències a Espanya davant la crisi provocada per la Covid-19
  3. La transformació de l’atenció domiciliària social i sanitària
  4. La innovació i l’envelliment saludable

Paral·lelament, totes dues jornades han comptat amb la col·laboració d’entitats, les sessions de les quals han aportat una mirada més actualitzada de la realitat del sector.

 


QUALITAT, EFICIÈNCIA I ACREDITACIÓ ALS SERVEIS D’ATENCIÓ A LES PERSONES

Amb el títol “Qualitat, eficiència i acreditació als serveis d’atenció a les persones”, s’ha volgut posar èmfasi en aquests elements clau i la seva situació actual al nostre país, alhora que s’ha presentat el model de la Care Quality Commisision (CQC), l’organisme regulador, públic, independent i amb capacitat executiva d’Anglaterra que garanteix uns estàndards elevats de qualitat dels serveis d’assistència sanitària i social mitjançant un control permanent de les entitats que els presten.

Es tracta d’un model centrat en la persona usuària que persegueix assegurar la qualitat i la seguretat dels serveis que reben les persones beneficiàries, certificant o no les entitats gestores.

“Des d´Accent Social, a partir de la nostra experiència diària en els serveis d´atenció a persones en situació de dependència, fa temps que copsem la necessitat d´avançar cap a un nou model de supervisió de la qualitat d´aquests serveis, essencials per a les persones. És sota aquesta premissa que volem donar a conèixer el CQC, un ens que explica una supervisió contínua i basada en criteris homogenis a totes les entitats, públiques i privades, que presten aquests serveis, per garantir així que les persones usuàries rebin una atenció de qualitat i ajustada a les seves necessitats”, ha explicat Carlos Lozano, Gerent d’Accent Social , que ha sigut un dels ponents de la sessió.

En la seva intervenció, Carlos també ha posat sobre la taula diverses qüestions que preocupen el sector, com si actualment les persones usuàries tenen prou accés a la informació sobre les entitats que els presten serveis o fins on arriba la seva capacitat d’elecció, que hauria de ser més gran.

 


MAJOR COL·LABORACIÓ ENTRE ENTITATS I INSTITUCIONS PER AVANÇAR EN MILLORES DE LES CURESS ASSISTENCIALS

Per la seva banda, el Director Regional de Clece Care Services al Regne Unit, José Luis Muñoz, ha compartit amb exhaustivitat i detall les característiques i virtuts del model CQC anglès, fet que ha donat elements per a la taula de debat posterior a la qual s’han sumat tant la Coordinadora de Qualitat de la Gerència Assistència d’atenció Primària del SERMAS i també Presidenta de la Societat Espanyola de Qualitat Assistencial (SECA), Inmaculada Mediavilla Herrera, com el President del Fòrum Espanyol de Pacients, Andoni Lorenzo Garmendia.

La jornada ha conclòs amb un missatge unànime de tota la taula de debat: és necessària una major col·laboració entre institucions i entitats per aconseguir una millora en la cura assistencial.

“Centrant-nos en el benestar de les persones usuàries, hem constatat la necessitat de disposar a Espanya un model de continuïtat de supervisió de la qualitat, prenent el CQC com a inspiració. Per això, resulta imprescindible que els àmbits públics i privats vagin de la mà per aconseguir-ho i que siguin avaluats sota els mateixos criteris, ja que només des del treball conjunt podem promoure nous models i solucions innovadores a favor de la ciutadania”, ha sintetitzat en nom dels ponents Adrià Martínez, el moderador de la sessió.

A la cita hi han assistit 70 ponents, 14 empreses, 7 institucions públiques i un total de 500 participants com a públic. Tots han estat partícips del futur de l’atenció sociosanitària integrada i han pogut analitzar la resposta donada durant la pandèmia pels serveis de diferents països.

 

Des d’Accent Social, apostem per un model de continuïtat de supervisió de la qualitat als serveis d’atenció assistencial, prenent com a referència el CQC, l’organisme regulador, públic, independent i amb capacitat executiva del Regne Unit.