Passejades per a la gent gran a Sant Just amb Bici Sense Edat
Accent Social i En Bici Sense Edat s’uneixen per promoure l’envelliment actiu
2 març, 2023
SAD Servei Atenció Domiciliària a famílies de persones grans o en situació de dependència
Així viuen les famílies de persones dependents l’atenció domiciliària
3 abril, 2023
Passejades per a la gent gran a Sant Just amb Bici Sense Edat
Accent Social i En Bici Sense Edat s’uneixen per promoure l’envelliment actiu
2 març, 2023
SAD Servei Atenció Domiciliària a famílies de persones grans o en situació de dependència
Així viuen les famílies de persones dependents l’atenció domiciliària
3 abril, 2023

Apliquem la innovació al servei d’atenció domiciliària (SAD). Conscients que la societat avança cap a una era cada cop més digitalitzada, en alguns SAD que gestionem, hem activat una aplicació per agilitzar els processos de comunicació.

L’app ens permet proporcionar una atenció més personalitzada als usuaris i usuàries i contribuir a reforçar la sensació de seguretat.

A través dels vostres telèfons mòbils o dels dels vostres familiars, l’aplicació notifica quan un dels membres de l’equip del SAD està a punt d’iniciar el servei.

A més, identifica al o la professional i alerta quan es troba a la porta del domicili. Alhora, l’aplicació recomana no obrir la porta a persones desconegudes, quan el treballador o treballadora familiar encara no ha arribat, per evitar possibles enganys.

D’altra banda, aquesta nova eina permet a les persones usuàries informar l’equip de coordinació sobre qualsevol modificació a la seva agenda i mantenir una comunicació fluida i constant.

Tal com apunta Cristina Fernández, cap de servei d’Accent Social:

 

“Aquesta app permet que tant les persones usuàries com les famílies ens puguin contactar en qualsevol moment del dia i sense necessitat de trucar, sumant un grau més de tranquil·litat. Ara poden tenir a l’abast la nostra planificació i saber en temps real quan els nostres equips estan duent a terme el servei.”

 

De moment, la nova plataforma digital ha estat implementada en alguns municipis com Sant Joan Despí, a la comarca del Baix Llobregat.

 


UN PAS MÉS PER SUPERAR LA BARRERA DIGITAL DE LES PERSONES MAJORS

Cal destacar que perquè els usuaris i usuàries puguin fer ús d’aquesta aplicació, el nostre equip de professionals del SAD ha impartit una formació en suports digitals i funcionament de l’app, personalitzada i adaptada als coneixements i les necessitats de cada persona.

La finalitat és apropar, una mica més, la tecnologia i les noves plataformes digitals a les persones usuàries del Servei dAtenció Domiciliària.

Així mateix, entre els múltiples beneficis que podem atribuir a aquesta nova eina digital, destaca la tranquil·litat que aporta a les persones que la utilitzen, ja que contribueix a millorar-ne la qualitat de vida.

“Aquesta iniciativa és una mostra més del nostre compromís per apropar la tecnologia a la gent gran, en un format senzill de fer servir i amb una vessant molt pràctica”, afegeix Cristina Fernández.

 

D’altra banda, la implementació d’aquest recurs en el dia a dia de l’equip de professionals també reforça el funcionament i l’organització interna de l’entitat, ja que permet connectar el personal amb tota la informació relativa a la feina i, en conseqüència, contribueix a optimitzar els recursos de manera eficaç, transparent i segura.

Per tot això i després d’analitzar la bona acollida que ha tingut aquesta aplicació entre les persones usuàries, des d’Accent Social preveiem estendre aquesta eina progressivament en els serveis que gestionem, amb l’objectiu de continuar millorant el nostre servei a través de la tecnologia.

 

Article publicat abans a Geriatricarea.