Campanya Nadal contra la soledat petits gestos grans somriures
Una campanya de Nadal contra la soledat: “Petits gestos per a grans somriures”
26 desembre, 2023
Coorinació tècnica als serveis atenció domiciliària SAD
La coordinació tècnica als serveis d’atenció domiciliària
29 març, 2024
Campanya Nadal contra la soledat petits gestos grans somriures
Una campanya de Nadal contra la soledat: “Petits gestos per a grans somriures”
26 desembre, 2023
Coorinació tècnica als serveis atenció domiciliària SAD
La coordinació tècnica als serveis d’atenció domiciliària
29 març, 2024
Mostrar tot

Teràpies no farmacològiques per a millorar la salut i benestar de les persones grans

Les teràpies no farmacològiques (TNF) són intervencions que, sense l’ús de medicaments, busquen millorar la salut i la qualitat de vida de les persones grans.

Les TNF són especialment útils per a aquelles que pateixen deteriorament cognitiu o demència.

Aquestes poden ser molt variades i poden diferir entre elles en molts aspectes, però tenen l’objectiu comú d’estimular les capacitats físiques, cognitives, emocionals i socials de la gent gran i alleujar els símptomes associats a les seves malalties.

En els diferents centres i serveis que gestionem a Accent Social oferim teràpies no farmacològiques adequades a cada persona, depenent de les seves necessitats i objectius individuals.

En aquest sentit, Maravillas López Juárez, directora dels Habitatges amb Serveis per a la Gent Gran Campo Sagrado, i Educadora Social d’Accent Social, assegura:

 

“Des de fa algun temps, s’han observat canvis molt beneficiosos en les persones amb deteriorament cognitiu, i també sense ell, en realitzar tallers amb teràpies no farmacològiques. Els canvis que observem en les usuaris i usuaris que han dut a terme qualsevol d’elles, són veritablement inspiradors i satisfactoris, tant per a les persones usuàries que les experimenten com per a l’equip de professionals que les guien, supervisen i porten a terme”.

 


TERÀPIES NO FARMACOLÒGIQUES

 • Activitats quotidianes: es tracta de realitzar tasques habituals com lligar-se els cordons de les sabates, pentinar-se, abotonar-se els botons o tasques d’higiene personal, adaptades a les capacitats de cada persona, per fomentar la seva autonomia, autoestima i sentit d’utilitat.
 • Estimulació psicomotriu: es basa en realitzar exercicis físics que impliquin també aspectes cognitius i afectius, millorant la mobilitat, l’orientació espai-temporal, la memòria i l’atenció.
 • Musicoteràpia: utilitza la música per promoure la creativitat, l’expressió artística, l’oci i el gaudi de les persones grans.
 • Teràpia d’orientació a la realitat: s’enfoca en proporcionar informació sobre l’entorn actual (data, hora, lloc, persones, etc.) per millorar la consciència i el funcionament cognitiu de les persones amb demència.
 • Activitats físiques: Aquestes activitats ajuden a mantenir la mobilitat i la força muscular, així com a millorar l’equilibri i la coordinació. Entre elles es poden incloure la gimnàstica, el tai txi o el ioga.
 • Activitats cognitives: Aquestes activitats persegueixen mantenir i millorar les funcions cognitives, com la memòria, el llenguatge i l’atenció. Dins d’aquesta categoria, es poden incloure els jocs de taula, els mots encreuats, els sudokus o les activitats de memòria.
 • Activitats socials: ajuden a fomentar les relacions socials i a reduir l’aïllament. Entre elles es poden incloure les activitats grups, com les manualitats, la música o el teatre.
 • Teràpies d’estimulació sensorial: ajuden a estimular els sentits, com la vista, l’oïda, l’olfacte, el gust i el tacte. Entre elles es poden incloure la musicoteràpia, l’aromateràpia, l’estimulació tàctil o la estimulació visual.

 


BENEFICIS DE LES TERÀPIES NO FARMACOLÒGIQUES

Les teràpies no farmacològiques ofereixen una sèrie de beneficis per a les persones grans, entre els quals s’inclouen:

 • Millora de la salut física i mental: poden ajudar a millorar la salut física i mental de les persones grans, contribuint a reduir el risc de malalties cròniques, millorant l’estat d’ànim i el benestar, i retardant el deteriorament cognitiu.
 • Augment de la qualitat de vida: poden ajudar a la gent gran a viure més plenament i a gaudir d’una millor qualitat de vida, en millorar la seva autonomia i independència i contribuir a enfortir les seves relacions socials.
 • Reducció dels costos sanitaris: poden ser una alternativa més econòmica als medicaments, especialment a llarg termini.

En conclusió, Maravillas López afirma:

 

“Les teràpies no farmacològiques són una opció eficaç per millorar la salut i el benestar de les persones grans que poden ajudar a reduir el risc de malalties cròniques, millorar l’estat d’ànim, el benestar i endarrerir el deteriorament cognitiu”.

 

 

Publicat abans a Geriatricárea: https://www.geriatricarea.com/2023/10/18/las-terapias-no-farmacologicas-son-una-opcion-eficaz-para-mejorar-la-salud-y-el-bienestar-de-las-personas-mayores/