Coordinació tècnica del SAD Servei d'Atenció Domiciliària per a persones grans o dependents
La coordinació tècnica del SAD, la veu d’un equip interdisciplinari
3 maig, 2024
Reduir la soledat entre la gent gran, projecte SAD més a prop a Sabadell
Reduir la soledat no desitjada: objectiu del nou projecte de Sabadell i Accent Social
19 juny, 2024
Coordinació tècnica del SAD Servei d'Atenció Domiciliària per a persones grans o dependents
La coordinació tècnica del SAD, la veu d’un equip interdisciplinari
3 maig, 2024
Reduir la soledat entre la gent gran, projecte SAD més a prop a Sabadell
Reduir la soledat no desitjada: objectiu del nou projecte de Sabadell i Accent Social
19 juny, 2024
Mostrar tot

Contribuïm al desenvolupament d’un sector sociosanitari en constant canvi

Accent Social és una empresa socialment compromesa amb les persones i aquest és l’eix principal a partir del qual es desenvolupa el nostre compromís social.

Reflexió de Montse Parés, Delegada Social de Accent Social

És per a les persones, i juntament amb elles, que duem a terme el nostre projecte de sostenibilitat, amb el propòsit de contribuir al desenvolupament d’un sector sociosanitari en constant canvi, com també evoluciona la nostra societat.

Des d’aquesta perspectiva, es va elaborar el Pla Director de Sostenibilitat. Un pla coherent amb la nostra visió, missió i valors, que va establir les bases per a la incorporació dels aspectes relacionats amb el compromís social, la cura del medi ambient i el bon govern com a pilars fonamentals en la presa de decisions de l’empresa i que en l’actualitat està en plena implementació, amb l’objectiu de canviar des de dins per inspirar canvis positius en el nostre entorn.

Totes les persones que formen part d’Accent Social són essencials per fer realitat els nostres reptes i objectius entorn a la sostenibilitat. El compliment dels nostres estàndards de bon govern, Compliance i codi ètic formen part de la nostra cultura corporativa i ADN i es posen al servei dels nostres grups d’interès per caminar cap al creixement i la responsabilitat social.

 

FOMENTEM LA DIMENSIÓ SOCIAL

Pel que fa a la dimensió social, centrem les nostres accions a promoure el respecte als drets humans i la igualtat d’oportunitats, el confort de les persones que integren l’entitat, fomentant entorns de treball participatius, equitatius i diversos, així com la millora de la qualitat de vida de les persones beneficiàries dels nostres serveis.

En aquest sentit, cal destacar el treball realitzat durant anys en el desenvolupament del Projecte Social, que encarna en si mateix el compromís amb la inclusió de persones en situació de vulnerabilitat, principalment persones amb discapacitat, en risc d’exclusió social i dones víctimes de violència de gènere, amb l’objectiu de promoure la seva inserció laboral i oferir el suport i l’acompanyament necessaris per garantir l’èxit del seu desenvolupament professional, personal i social.

A més, en la nostra experiència hem constatat que la cooperació social i institucional és indispensable perquè la inclusió social sigui una realitat. Per això, un aspecte clau per a Accent Social és la col·laboració i aliança amb més de 100 entitats socials, fundacions i organismes públics, amb valors compartits, amb els quals formem una xarxa que condueix a l’ocupació i a l’autonomia de les persones amb més dificultats.

En aquest sentit i també amb la intenció de contribuir al creixement global del nostre entorn i més enllà de la nostra pròpia activitat, col·laborem amb entitats del Tercer Sector a través de la compra de productes i serveis que aporten un altre tipus de valor social. Així doncs, fa anys que ens vam proposar incorporar aquests proveïdors d’iniciativa social com a companys i d’aquesta manera seguir apostant pel creixement econòmic i la viabilitat d’associacions i fundacions locals, properes al propòsit d’Accent Social.

 

CUIDEM LA SOSTENIBILITAT I EL CONSUM RESPONSABLE

La cura del medi ambient i el consum responsable també són qüestions que aborda el nostre Pla Director de Sostenibilitat. La llei climàtica de la UE estableix l’objectiu d’aconseguir el 2050 la neutralitat climàtica: reduir al màxim les emissions de diòxid de carboni (CO2) i aconseguir que les restants siguin absorbides, mitjançant la compensació.

Des d’aquest punt de vista, assumim com a prioritat la reducció de la nostra petjada de carboni amb la implementació de mesures d’impacte directe en el medi ambient i la minimització dels nostres consums.

D’aquesta manera, apostem per la transformació de la nostra flota de vehicles amb la substitució progressiva cap a models híbrids i elèctrics, l’ús d’energies renovables per a la transició energètica a les nostres oficines i instal·lacions, la reducció del consum de paper mitjançant la incorporació d’eines digitals de fàcil utilització i d’accés a tota la plantilla.

També hem incorporat la compra de productes de neteja ecològics, al mateix temps que treballem en la gestió de residus de les residències i centres de dia que gestionem, promovent l’economia circular mitjançant la reutilització de productes, aplicant els principis de reducció, reutilització, reciclatge i recuperació.

A més, duem a terme sessions de sensibilització i conscienciació interna i externa, de la mà d’entitats especialistes que ens acompanyen i assessoren en l’adaptació al nostre nou model de gestió mediambiental.

Incloem les persones usuàries dels nostres serveis en projectes vinculats al medi ambient amb la finalitat de promoure la seva participació en una qüestió d’interès comú. Així va sorgir el projecte “Tercers en edat, primers en reciclar”, dirigit a les persones usuàries dels nostres serveis amb l’objectiu d’acostar-les al reciclatge i empoderar-les, fent que se sentin imprescindibles en l’objectiu compartit de cuidar el medi ambient i reforçar la cultura del reciclatge en el col·lectiu de les persones grans.

En síntesi, Accent Social va néixer com una empresa compromesa amb les persones i el seu entorn, però aquest compromís segueix evolucionant i enfortint-se, dia a dia. Una cosa que seria impossible sense el suport i corresponsabilitat de totes les persones que conformen els equips professionals d’Accent Social.

 

Article publicat abans a Corresponsables.com.