Distintiu RSC Etiqueta Responsable a Accent Social
Accent Social, reconeguda amb el distintiu Etiqueta Responsable
18 novembre, 2017
Metodologia MAICP Atenció Centrada en la Persona - Fundació Pilares i Accent Social
Formació sobre MAICP: Model d’Atenció Integral i Centrada en la Persona
27 novembre, 2017
Distintiu RSC Etiqueta Responsable a Accent Social
Accent Social, reconeguda amb el distintiu Etiqueta Responsable
18 novembre, 2017
Metodologia MAICP Atenció Centrada en la Persona - Fundació Pilares i Accent Social
Formació sobre MAICP: Model d’Atenció Integral i Centrada en la Persona
27 novembre, 2017
Mostrar tot

Diagnosi 2017 sobre el sensellarisme a Barcelona

Des d’Accent Social, hem assistit a la jornada de presentació de l’informe “Diagnosi 2017. La situació del sensellarisme a Barcelona. Evolució i Accés a l’habitatge”.

L’estudi ha estat realitzat per Ana de Inés, Laura Guijarro (Sant Joan de Déu Serveis Socials), José Tello (Fundació Salut i Comunitat) i Albert Sales (Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona). I ha estat promogut per la XAPSLL, Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar de Barcelona, que agrupa unes 40 entitats que vetllen per acompanyar a les persones sense llar durant el procés de recuperació de la seva autonomia personal.

L’informe recull com ha evolucionat la situació de les persones sense llar a Barcelona entre els anys 2008 i 2017, aportant dades quantitatives. A continuació analitza la resposta de la XAPSLL a l’augment del sensellarisme a la ciutat i la diversificació dels perfils, descrivint les
dificultats d’accés a l’habitatge que enfronten les entitats.

Dos dels capítols de l’informe donen veu als afectats. Un reuneix els testimonis dels sensellar entorn a les dificultats per trobar un espai digne on viure. I l’altre els testimonis de les persones sol·licitants d’asil.

L’informe conclou conceptualitzant el sensellarisme i analitzant l’efecte concret de la invisibilització de les dones sense llar.

Es tracta, per tant, d’un estudi complet en dades i en reflexions, que detecta tendències preocupants, com són l’augment dels col·lectius de menors d’edat, de dones i de persones amb discapacitat i dependència.