Sensellarisme a Barcelona - Accent Social
Diagnosi 2017 sobre el sensellarisme a Barcelona
27 novembre, 2017
Els cuidadors professionals domiciliaris de gent gran - Càtedra Ethos Ramon Llull
Col·laborem a la guia “Els cuidadors professionals domiciliaris de gent gran”
10 gener, 2018
Sensellarisme a Barcelona - Accent Social
Diagnosi 2017 sobre el sensellarisme a Barcelona
27 novembre, 2017
Els cuidadors professionals domiciliaris de gent gran - Càtedra Ethos Ramon Llull
Col·laborem a la guia “Els cuidadors professionals domiciliaris de gent gran”
10 gener, 2018

Barberà del Vallès va aplegar uns 40 professionals dels serveis socials i SAD en una formació sobre el Model d’Atenció Integral i Centrada en la Persona (MAICP).

Aquest mètode pren com a principi el respecte per la individualitat de les persones ateses i l’acompanyament perquè refermin la seva autoestima, dignitat i complicitat per ser actives en el procés del seu pla de cures.

El MAICP, per tant, situa a la persona en el centre de la metodologia i l’ajuda a ser conscient de què la seva qualitat de vida pot millorar si hi contribueix activament.

Accent Social, que gestiona el Servei d’Ajuda Domiciliària a Barberà del Vallès des de l’any 2013, atén unes 350 persones seguint el Model d’Atenció Integral i Centrada en la Persona. Hi destina una plantilla formada per unes 45 persones.

En paraules de Fernando Ferris, cap de servei d’Accent Social de l’atenció domiciliària a l’Ajuntament de Barberà del Vallès: “Entenem la dignitat com un dret inherent a la persona, que ha de ser protegit mitjançant l’apoderament i el reconeixement de la seva independència i autonomia”.

 

FORMACIÓ ESPECÍFICA SOBRE EL MAICP

La jornada de formació va tenir lloc el 16 de novembre, a càrrec d’Ana García Mendoza, llicenciada en Psicologia i Treball Social Comunitari per la Universitat Complutense de Madrid.

La metodologia MAICP és promoguda per la Fundació Pilares per a l’Autonomia Personal, de la que la ponent n’és Tècnica de Projectes.

La filosofia d’on rau aquest mètode està fortament lligada a la visió de la Fundació Pilares, que fomenta l’autonomia personal, la participació social, l’exercici de drets, la qualitat de l’atenció i la qualitat de vida de persones en situacions socials desfavorides.

 

Mètode Atenció Centrada en la Persona - Fundació Pilares i Accent Social