Equipament Integral Meridiana, bona gestió sanitària
L’Equipament Integral Meridiana, un exemple més de bona gestió durant la crisi sanitària
30 juny, 2020
Musicoteràpia per a gent gran a residència Josep Miracle
Musicoteràpia per a gent gran, en temps de Covid-19
28 agost, 2020
Equipament Integral Meridiana, bona gestió sanitària
L’Equipament Integral Meridiana, un exemple més de bona gestió durant la crisi sanitària
30 juny, 2020
Musicoteràpia per a gent gran a residència Josep Miracle
Musicoteràpia per a gent gran, en temps de Covid-19
28 agost, 2020

El Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) s’identifica com una eina propera a la persona usuària i al seu entorn, i que es troba en constant evolució.

Des de l’inici se li han atribuït diferents funcions: l’assistencial, l’educativa i la preventiva, que són complementàries i estan destinades a la millora del benestar i la qualitat de vida de les persones.

En aquesta ocasió volem aprofundir i posar en valor la tasca socialitzadora que duen a terme l’equip de treballadores i treballadors familiars d’Accent Social envers les persones amb diversitat funcional. Més enllà de la vessant assistencial, en aquests casos valorem com a imprescindible destacar el caràcter preventiu del SAD que posa al centre les dimensions físiques i emocionals de les persones amb diversitat i que alhora també promou la seva autonomia, l’autodeterminació i la participació social.

A Accent Social comptem amb un equip de professionals d’atenció personal especialitzat en intervencions de caire socioeducatiu, socialitzador i integrador que, mitjançant el diàleg amb les persones que atenem, fomentem la seva vinculació a activitats o entitats afins a les seves preferències.

La Marga és una d’aquestes professionals. Ens comparteix, des de la seva experiència, que és bàsic establir objectius específics per assolir canvis reals i que es puguin mantenir en el temps. Comenta “fem una planificació conjunta del que volem fomentar a tres bandes, Serveis Socials, l’equip del SAD i la persona usuària. Dissenyem estratègies per obtenir les fites desitjades. Sempre mirem què ens poden oferir els recursos més propers del barri. Després, en el meu dia a dia amb la persona, ja detallo més. Per exemple, volem ampliar el grup d’amistats i els moments d’oci fora de casa, doncs intentem que es vinculi amb algun grup o entitat afí a les seves aficions. Fem una recerca, l’acompanyo en tot el procés, sobretot a l’inici per trencar el gel, i poc a poc es van generant contactes que moltes vegades es consoliden. Són carreteres que poden ser llargues, però aquesta és part de la nostra tasca, fer el camí al seu costat”.

Marga: “Dissenyem estratègies per obtenir les fites desitjades. Per exemple, ampliar el grup d’amistats. Fem una recerca, l’acompanyem en tot el procés…”

 

PLANIFICACIÓ CENTRADA EN LA PERSONA

El Pla d’Intervenció inclou totes les dimensions de la persona i s’enfoca en prioritzar-ne les més rellevants perquè es puguin establir objectius generals i específics assolibles. “Sobretot cal tenir en compte que cada cas té les seves particularitats, per aquest motiu fem una valoració de les preferències, gustos i afinitats de les persones usuàries per tal de buscar un recurs que pugui encaixar en les seves aficions”, ens complementa la Marta Bullich, coordinadora tècnica del SAD de Barcelona.

Des d’Accent Social, ajudem a les persones a ampliar la seva xarxa social, de lleure i d’oci de la mà del Servei d’Atenció Domiciliària.

És precís agrair el compromís i la implicació de l’equip de professionals d’Accent Social, ja que és gràcies a la seva empatia i tracte proper que es conformen forts vincles amb les persones amb diversitat funcional, el que fa possible una atenció veritablement adaptada a les seves necessitats. Un agraïment especial, a la Marga Abelló i la Marta Bullich per compartir la seva experiència i permetre’ns donar visibilitat a la seva tasca.

A Accent Social treballem per la inclusió social de les persones amb diversitat i la igualtat d’oportunitats, per la construcció de vincles i l’eradicació de barreres.