Empreses per l'Ocupació - El Prat
“Empreses per l’ocupació”. Contribuim a l’ocupabilitat en El Prat
13 novembre, 2019
Cine fòrum rols gènere SAD Segrià
Cine fòrum: rols de gènere al SAD Segrià i Centre de Dia Santa Clara
25 novembre, 2019
Empreses per l'Ocupació - El Prat
“Empreses per l’ocupació”. Contribuim a l’ocupabilitat en El Prat
13 novembre, 2019
Cine fòrum rols gènere SAD Segrià
Cine fòrum: rols de gènere al SAD Segrià i Centre de Dia Santa Clara
25 novembre, 2019

Avui, Dia Universal dels Drets dels Infants, des d’Accent Social volem destacar la importància del SAD envers l’atenció a la Infància.

Destaquem que l’interès superior de l’infant o adolescent és el principi bàsic i la intervenció d’un equip especialitzat d’integració social i de treball social és l’eina que utilitzem com a mitjà d’atenció personal, de prevenció i de protecció.

Dirigim el procés d’intervenció al domicili a millorar la qualitat de vida de l’infant amb la col·laboració de les seves famílies o persones tutores.

En relació a la intervenció directa en el domicili, apostem per la inclusió del perfil d’Integrador/a Social a l’atenció domiciliària, per a garantir actuacions d’èxit.

 

INTEGRADORS SOCIALS EN EL SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA A INFANTS

Mònica Centelles, Integradora Social d’Accent Social, ens destaca que la seva funció al SAD consisteix a motivar canvis i potenciar les capacitats educatives i d’aprenentatge de la família en l’adquisició dels rols i capacitats parentals, així com el fet de treballar per a disminuir les mancances de l’àmbit familiar i enfortir els vincles entre els membres de la família.

La Mònica realça la importància de potenciar la comunicació entre els membres de la família, realitzar un reforç educatiu a l’infant, observar les dinàmiques familiars, fomentar la consciència d’assumptes problemàtics per estimular el canvi, entre altres.

A més, afegeix “la meva intervenció se centra en analitzar cada situació per elaborar la detecció de necessitats i poder planificar els objectius específics i el pla de treball, fent èmfasi en els aspectes positius de l’infant. Principalment cal ser molt observadora amb les dinàmiques establertes al domicili per evitar la distorsió que poden traslladar els membres de la família envers la situació real. Des del meu punt de vista la intervenció educativa des del context familiar és molt important perquè permet generar un canvi des de la quotidianitat”.

Integradora Social SAD Segrià

 


COORDINACIÓ TÈCNICA EN EL PROCÉS D’INTERVENCIÓ DOMICILIÀRIA AMB INFANTS

Com dèiem, la intervenció s’articula per mitjà d’un equip especialitzat, l’actuació del professional d’Integració Social està lligada a la tasca de suport i seguiment per part de la Coordinació del SAD.

La Coordinadora Tècnica d’Accent Social, Cristina Teixidó, com a Treballadora Social, vetlla per l’adequada execució del pla d’intervenció i dels objectius plantejats. Des de la seva experiència ens comenta: “Elaborem un pla estratègic a partir dels objectius que treballarem en relació als rols parentals i, per altra banda, els que treballarem amb els infants. Aquest treball i proposta d’intervenció s’elabora en coordinació amb els professionals referents del cas i en el moment d’iniciar l’actuació al domicili es comparteix amb la família perquè tinguin el coneixement necessari del treball que s’iniciarà amb ells, i alhora perquè participin del seu procés.”

Cristina ens continua explicant que “després, iniciat el servei, analitzem les situacions diàries que generen distorsions i elaborem estratègies per abordar possibles solucions. Treballem la percepció de les situacions crítiques amb les famílies per poder-les modificar des de la consciència de la necessitat de canvi. Si cal, elaborem materials, per exemple, per treballar en l’adquisició d’hàbits de l’infant, fomentar l’autocura i millorar l’autonomia, ens ajudem de calendaris de rutines diàries o pictogrames, segons el seu grau de maduresa i l’edat de l’infant”

 


Per finalitzar volem accentuar que aquesta metodologia conjunta de treball ens ha permès treballar amb 8 famílies a la zona del Segrià i en un període de sis mesos 2 famílies han estat alta del servei per consecució d’objectius.

Així, posem en valor l’eina de l’atenció domiciliària que origina el benefici de permetre que les situacions familiars que afecten a la infància es puguin reconduir mitjançant la intervenció socioeducativa en el context familiar i social.

 

El servei d’atenció domiciliària permet reconduir situacions familiars que afecten a la infància.