Habitatges amb serveis per a gent gran i envelliment actiu
Habitatges amb serveis per un envelliment actiu i saludable
5 novembre, 2021
Catalunya preparada per garantir la qualitat dels serveis de cures a la futura gent gran
Està Catalunya preparada per garantir unes cures de qualitat a la futura gent gran?
20 desembre, 2021
Habitatges amb serveis per a gent gran i envelliment actiu
Habitatges amb serveis per un envelliment actiu i saludable
5 novembre, 2021
Catalunya preparada per garantir la qualitat dels serveis de cures a la futura gent gran
Està Catalunya preparada per garantir unes cures de qualitat a la futura gent gran?
20 desembre, 2021

L’augment de l’esperança de vida i la tendència a arribar a edats cada cop més longeves, planteja la necessitat de reconvertir el desig de viure més en el de viure millor.

De fet, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística, a l’any 2068 Espanya podria allotjar més de 14 milions de persones amb una edat superior als 65 anys.

Sovint, l’envelliment comporta la pèrdua de capacitats funcionals i cognitives que repercuteix en la disminució de la qualitat de vida. L’envelliment actiu consisteix, precisament, a treballar de forma preventiva en el reforç de les habilitats, tant motrius com intel·lectuals, per preservar-les a mesura que transcorren els anys.

Als centres i serveis que gestionem a Accent Social, la fisioteràpia i la teràpia ocupacional exerceixen un paper essencial en l’envelliment actiu de les persones usuàries, intentant mantenir i, fins i tot, augmentar la seva autonomia.

 

EXERCICIS ADAPTATS AL PROYECTE VITAL DE LES PERSONES

Tal com explica na Elena Sierra, fisioterapeuta de la Residència Josep Miracle, titularitat de l’Ajuntament de Barcelona i gestionada per Accent Social, “treballem en el reforç de dues àrees principals, la funcional, per mantenir les habilitats pròpies de la vida diària i potenciar l’agilitat motriu de les persones usuàries, i la psicosocial, que consisteix en la realització de exercicis per afavorir-ne l’autoestima, reduir l’estrès i millorar-ne la capacitat d’atenció”.

Per això, és fonamental identificar prèviament si hi ha una dificultat en la mobilitat i quin n’és l’origen. “No és el mateix que una persona demani ajuda per posar-se les sabates a causa d’un dolor lumbar que per tenir un mal dia i sentir-se sense forces”.

A Accent Social, dissenyem plans d’exercicis personalitzats i adaptats a cada persona usuària, en funció de quins objectius vol assolir i quin és el seu grau de dependència. Així doncs, en funció de les necessitats i també de les preferències, les activitats poden enfocar-se en la potenciació muscular, la flexibilitat, l’agilitat o l’equilibri, entre d’altres.

En el cas de les persones que presenten un major grau de dependència o bé un dolor crònic, la nostra feina consisteix a intentar que puguin assolir una mica més d’autonomia. Per això, és imprescindible que hi hagi una coordinació i comunicació constant entre l’equip mèdic, l’equip de fisioterapeutes i el de terapeutes ocupacionals, per intentar incentivar la persona a participar en dinàmiques del dia a dia i evitar, així, que es mantingui en una posició estàtica durant massa temps.

 

UNA QUESTIÓ D’ACTITUD

Si bé la fisioteràpia i la teràpia ocupacional constitueixen dues peces elementals en l’impuls de l’envelliment actiu, aquest és en part, una qüestió d’actitud. “És fonamental que les persones grans siguin capaces de vèncer la mandra en un dia de fred o de pluja, que es mantinguin despertes i mostrin interès a seguir actives”, assegura Ana Morente, fisioterapeuta del Centre de Dia El Serral, a Castellbisbal.

Als centres de dia gestionats per Accent Social duem a terme activitats que impliquen exercitació muscular, de forma individual, grupal, tenint en compte els gustos i interessos de cada persona perquè s’avinguin a les expectatives i al pla de vida. “Les activitats grupals solen ser les que més agraden a les persones usuàries, perquè creen un ambient molt familiar, de comunitat”, explica Ana Morente. D’altra banda, disposar d’una bona condició física els permet sentir-se més actives i, per tant, desenvolupar el seu dia a dia amb una actitud més positiva.

Gaudir de l’envelliment, com una etapa de plenitud en la qual poder realitzar activitats plaents i continuar aprenent és, segurament, el gran repte de qualsevol persona. Per això, des d’Accent Social volem continuar sent partícips d’aquest procés i ajudar les persones usuàries a dur a terme els seus projectes vitals, oferint-los acompanyament, benestar i qualitat de vida.

 

Article publicat abans Geriatricarea: https://www.geriatricarea.com/2021/12/15/fisioterapia-y-terapia-ocupacional-dos-claves-para-favorecer-el-envejecimiento-activo/