Les violències ens toquen a totes - Dia de la Dona
Les violències ens toquen a totes – Xerrades Dia de les Dones
6 març, 2018
Sant Jordi a equipament Josep Miracle Barcelona
Diada de Sant Jordi a l’equipament Josep Miracle
19 abril, 2018
Les violències ens toquen a totes - Dia de la Dona
Les violències ens toquen a totes – Xerrades Dia de les Dones
6 març, 2018
Sant Jordi a equipament Josep Miracle Barcelona
Diada de Sant Jordi a l’equipament Josep Miracle
19 abril, 2018

Des d’Accent Social hem participat a les jornades celebrades entre el gener i febrer del 2018, organitzades per L’Observatori / Centre d’Estudis del Vallès Oriental, per analitzar la situació dels serveis a les persones en aquesta comarca.

A partir del treball de les comissions sectorials, s’ha redactat un informe amb la diagnosi estratègica, editat pel Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Entre les conclusions més destacades figura l’envelliment accelerat de la població i la dispersió territorial, amb mancances de cobertura dels serveis. El document visibilitza en una matriu DAFO les debilitats i amenaces detectades, així com proposa oportunitats de millora, en base a les fortaleses del sector.

A les jornades han participat 27 persones procedents del sector públic (Ajuntaments i Consell Comarcal), del sector privat (fundacions, mútues i empreses) i altres entitats i organitzacions sindicals.

Com a cloenda, al mes de maig es celebrarà una jornada participativa de validació d’aquesta Diagnosi.