Activitats intergeneracionals a centres per a la gent gran
Activitats intergeneracionals als centres de dia i equipaments per a la gent gran
24 gener, 2020
App Vincles BCN als Habitatges per la Gent Gran Pere IV
VinclesBCN als habitatges per a la Gent Gran Pere IV
7 febrer, 2020
Activitats intergeneracionals a centres per a la gent gran
Activitats intergeneracionals als centres de dia i equipaments per a la gent gran
24 gener, 2020
App Vincles BCN als Habitatges per la Gent Gran Pere IV
VinclesBCN als habitatges per a la Gent Gran Pere IV
7 febrer, 2020

Fruit del compromís d’Accent Social amb la sostenibilitat i el medi ambient, hem renovat el conveni de col·laboració amb la Fundació per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable, Rezero.

Rezero és una entitat sense ànim de lucre que té com a finalitat promoure actuacions i polítiques actives per assolir models de producció i de consum tendents al Residu Zero, sense matèries tòxiques, ni productes que quedin sense ús, així com fomentar l’eficiència i l’estalvi d’aigua i d’energia.

Des d’Accent Social i mitjançant la firma del conveni, ens involucrem activament per afrontar els problemes globals que afecten el medi ambient. Recolzem així el desenvolupament de programes i accions de Rezero, que persegueixen la seva protecció, alhora que fomenten una major conscienciació respecte l’impacte de certs hàbits.


SOLUCIONS INNOVADORES PER ALS SERVEIS D’ATENCIÓ A LES PERSONES

La subscripció del conveni compromet Rezero a generar solucions innovadores perquè Accent Social les pugui dur a terme, mitjançant projectes i programes específics, en els serveis d’atenció a les persones.

Al juliol de 2018 es va signar per primera vegada un conveni de col·laboració entre Rezero i Accent Social. Els valors de Rezero com ara el rigor, professionalitat, prelació de la qualitat, innovació o  el treball en equip se sumen als valors d’Accent Social i enriqueixen la nostra responsabilitat social.

 

La sinergia entre ambdues entitats, que es reafirma i enforteix amb el temps, ens impulsa a seguir avançant cap al Residu Zero.