Participem activament a la Festa Major del Casc Antic de Barcelona
Participem activament a la Festa Major del Casc Antic de Barcelona
6 juliol, 2023
Com prevenir els cops de calor en les persones grans
Com prevenir els cops de calor en les persones grans
29 juliol, 2023
Participem activament a la Festa Major del Casc Antic de Barcelona
Participem activament a la Festa Major del Casc Antic de Barcelona
6 juliol, 2023
Com prevenir els cops de calor en les persones grans
Com prevenir els cops de calor en les persones grans
29 juliol, 2023

L’atenció a persones és una de les ocupacions més enriquidores i vocacionals que existeixen, però també és una professió exigent.

“El rol principal de la persona cuidadora es el de donar suport a les activitats de la vida diària, intentant de preservar tant com sigui possible l’autonomia de la persona. L’objectiu és que pugui seguir residint en el seu domicili”.

.

Ho explica la tècnica del departament de Recursos Humans d’Accent Social, Cristina Segarra.

Per a aconseguir-lo, segons Segarra, durant els processos de selecció de professionals dels Serveis d’Atenció Domiciliària (SAD) que gestionem des d’Accent Social, valorem molt positivament que les persones candidates comptin amb certes aptituds professionals.

Són aquestes les que, no només marquen la diferència al mercat laboral, sinó que també contribueixen a oferir una atenció personalitzada adaptada a les necessitats individuals de cada persona, sempre amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de l’usuari o usuària.
 


COMPETÈNCIES PROFESSIONALS PER A L’ATENCIÓ A LES PERSONES

 

 1. Empatia. Fa referència a la capacitat del professional de posar-se al lloc de la persona usuària a l’hora d’atendre les necessitats. Es tracta d’una habilitat necessària en els cuidadors i les cuidadores, ja que, durant l’acompanyament diari, les persones usuàries poden manifestar una diversitat d’emocions en funció de com es trobin tant físicament com emocionalment.

 

 1. Paciència y comprensió. Comptar amb aquesta competència és essencial per poder resoldre els desacords que pugui manifestar la persona usuària, traslladant-li serenitat i sensació de confort.

 

 1. Iniciativa i proactivitat. Si bé aquesta és necessària per pràcticament qualsevol professió, ho és especialment al Servei d’Atenció Domiciliària. El treballador o la treballadora familiar ha de tenir la iniciativa d’aportar idees i propostes que puguin tenir un impacte positiu en el servei i en el foment de l’autonomia de les persones usuàries. A més, en possibles situacions d’emergència, l’equip de professionals ha de poder adoptar decisions de manera àgil i contundent.

 

 1. Treball en equip. Al sector de les cures, és important que tots i totes les professionals remin en una mateixa direcció per contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones usuàries. En aquest sentit, l’equip de professionals ha de mantenir una bona coordinació entre ells per garantir la màxima efectivitat i eficiència del servei.

 

 1. Bona gestió del temps. Els Serveis d’Atenció Domiciliària municipal compten amb una gran quantitat de persones usuàries que requereixen acompanyament professional. Per poder oferir un servei de qualitat i adaptat a cada persona, l’organització de les tasques a dur a terme al domicili, en funció de les necessitats de la persona usuària, és fonamental.

 

 1. Autocura. Sovint, les persones que dediquen part del seu temps a tenir cura dels seus familiars o bé les que es dediquen a l’atenció a persones en situació de dependència de forma professional, poden experimentar una sobrecàrrega emocional que deriva precisament, de la pròpia empatia que es té cap a la persona qui es té cura. En aquest sentit, la intel·ligència emocional i saber tenir autocura d’un mateix, juga un paper molt important en aquest tipus de professió.

 

 1. Capacitat de comunicació. La comunicació sempre és la base de qualsevol mena de relació. Per aquest motiu, que l’equip de professionals estableixi una bona comunicació tant amb les persones usuàries com amb les famílies és molt important per potenciar el bon funcionament del servei i millorar-lo dia a dia.

 

 1. Resiliència. Saber adaptar-se a la diversitat de situacions que poden sorgir en el dia a dia dels Serveis d’Atenció Domiciliària i aprendre de cadascuna, és una competència molt valorada en els processos de selecció de l’àmbit de l’atenció a les persones.

 

 1. Asertivitat. És una habilitat fonamental que implica saber donar una indicació de manera adequada, directa i amable. L’assertivitat implica saber posar límits quan la situació ho requereix. Un exemple pràctic, el dia a dia, del Servei d’Atenció Domiciliària el trobem amb els dolços i la diabetis. Ens ho comparteix Cristina Segarra:
 2. “Moltes vegades ens demanen aliments que, per historial mèdic, no poden consumir. Si una persona té diabetis, no li podem donar pastisseria tot i que insisteixi. En aquests casos, cal ser molt assertiu i saber expressar correctament perquè se li està negant la petició”.

  .

 1. Compromís i ètica. Amb les persones usuàries i amb les famílies, així com amb el propi entorn laboral. Des d’Accent Social tenim en compte que els valors personals del o la professional estiguin alineats amb els propis de l’entitat que treballa, diàriament, per fomentar el respecte i la dignitat de les persones usuàries, així com per contribuir a la millora de la seva qualitat de vida.