Model Buurtzorg Accent Social Barcelona 3
El model Buurtzorg: Accent Social intercanvia experiències amb l’entitat holandesa que ha revolucionat l’atenció domiciliària en els darrers 10 anys
8 octubre, 2019
Accent Social Etiqueta Responsable RSC
Accent Social, guardonada amb el distintiu Etiqueta responsable
31 octubre, 2019
Model Buurtzorg Accent Social Barcelona 3
El model Buurtzorg: Accent Social intercanvia experiències amb l’entitat holandesa que ha revolucionat l’atenció domiciliària en els darrers 10 anys
8 octubre, 2019
Accent Social Etiqueta Responsable RSC
Accent Social, guardonada amb el distintiu Etiqueta responsable
31 octubre, 2019

Accent Social ha presentat un manifest que exposa la vulnerabilitat a la qual es veuen exposada la població gran, elaborat a partir de les inquietuds de les persones que reben els seus serveis

Amb motiu del Dia Internacional de la Gent Gran (1 d’octubre), Accent Social, entitat local que ofereix serveis socials de proximitat, ha volgut reivindicar la important contribució de la gent gran a la societat i conscienciar sobre els problemes i reptes que planteja l’envelliment en el món actual.

Per aquest motiu, l’entitat, compromesa amb el tracte digne, el respecte i el compromís ètic cap a les persones d’edat avançada, ha presentat un manifest que recull els principals drets que atresora aquest col·lectiu i que sovint es veuen compromesos a causa de la discriminació per raons d’edat, l’edatisme.

Es tracta d’una publicació elaborada a partir de les inquietuds de les persones que reben els serveis d’Accent Social i realitzada en el marc de la campanya Dignedat, centrada a aconseguir el respecte i la dignitat de les més de 8,5 milions de persones grans que viuen a Espanya.

 

Cal sensibilitzar la societat sobre les desigualtats que es produeixen amb les persones grans i els drets que se’ls hi vulneren.


 

PRESERVAR LA DIGNITAT DE LA TERCERA EDAT

Entre els principals drets de la gent gran es troben el dret a rebre una pensió digna i cobertura de la seguretat social, a conèixer i decidir sobre la seva salut, a no ser menyspreats públicament, a no ser invisibilitzats, a gaudir de condicions favorables per a l’accessibilitat en els espais públics de les ciutats o a l’envelliment saludable, entre d’altres.

A través d’aquesta acció, Accent Social vol posar de manifest algunes de les situacions de discriminació que tenen lloc respecte a les persones d’edat avançada com, per exemple, quan en una visita mèdica rutinària el professional de la salut només es dirigeix al familiar que els acompanya o quan se’ls nega a portar el ritme de vida que desitgen en el seu dia a dia.

“Les persones grans han de gaudir dels mateixos drets que la resta de la societat, sense ser discriminats a causa de la seva edat. Considerem que donar visibilitat i donar a conèixer quins drets es veuen compromesos i en quines situacions contribuirà a preservar la dignitat d’aquest col·lectiu”, ha assegurat José Antonio Mur, director de serveis d’Accent Social.

En aquesta línia, el passat mes de juny l’entitat es va sumar a la plataforma “El bon tracte ens fa grans”, que té l’objectiu de denunciar les situacions de maltractament, donar visibilitat a aquesta problemàtica social i proposar possibles solucions a través d’accions conjuntes d’àmbit normatiu, de sensibilització i comunicatiu.

 

Iniciatives com la campanya Dignedad i la plataforma “El Bon Tracte ens fa Grans” donen visibilitat a aquesta problemàtica social.


 

COMPROMÍS INTEGRAL

Des del seu compromís amb la millora de la qualitat de vida de les persones, Accent Social ha posat en marxa al llarg de la seva trajectòria una sèrie de mecanismes i eines pròpies per a combatre les situacions de risc de les persones grans i en situació de vulnerabilitat.

Una de les més representatives és el protocol de Detecció de Situacions de Risc (DSR), que estableix mecanismes de detecció i intervenció en circumstàncies d’alta complexitat, proporcionant els indicadors i la formació complementària per a prevenir situacions susceptibles de maltractament. Així mateix, l’entitat impulsa les “Xerrades amb Accent” per a fomentar la sensibilització entre persones usuàries, entorn cuidador i comunitat.

Una jornada com el Dia Internacional de la Gent Gran serveix per prestar especial atenció a les necessitats i reptes particulars de la gent gran, sensibilitzar sobre les desigualtats durant la vellesa i reflexionar i assumir un compromís ferm davant la vulneració dels drets fonamentals d’aquest grup d’edat.

Fomentar l’autonomia, potenciar les capacitats, incloure aquest col·lectiu en la societat, apoderar i crear relacions de qualitat com a iguals és el camí a seguir per aconseguir una societat més respectuosa amb les persones d’edat avançada.

 

El compromís integral d’Accent Social amb la dignitat de les persones grans es concreta en eines pròpies per a detectar situacions de risc, en el foment de la cultura del bon tracte i en la sensibilització social mitjançant campanyes informatives.


Drets vulnerats de les persones grans