Dolor crònic i apoderament personal en persones grans

Dolor crònic i apoderament personal en persones grans