Trobades intergeneracionals entre gent gran i infants al centre de dia Castellbisbal

Trobades intergeneracionals entre gent gran i infants al centre de dia Castellbisbal