José Romero, director Equipament Integral Meridiana, serveia al sensellarisme

José Romero, director Equipament Integral Meridiana, serveia al sensellarisme