Reduir el sentiment de soledat no desitjada en persones grans al SAD de Sabadell

Reduir el sentiment de soledat no desitjada en persones grans al SAD de Sabadell