Els equips de professionals del Servei d'Atenció Domiciliària SAD acompanyen persones soles

Els equips de professionals del Servei d’Atenció Domiciliària SAD acompanyen persones soles