Jornada diagnosi serveis a les persones al Vallès Oriental